Motionsguidens logo

tisdag, maj 16, 2006

Fysisk aktivitet kan minska hudcancerrisk

En amerikansk studie på möss visar att det tar längre tid för möss att utveckla hudcancer ifall de har tillgång till ett löphjul. Forskningsgruppen på The Rutgers University fann att fysisk aktivitet tycktes påskynda den process då cancerceller dör.

Studien bestod av två delar:
I den första delen exponerades möss för UVB-strålar (ultraviolett B) tre gånger i veckan under 16 veckor. Under de efterföljande 14 veckorna delades mössen upp i två grupper varav den ena fick tillgång till löphjul i burarna.

I den andra delen exponerade man möss för UVB två gånger i veckan under 33 veckor. Till skillnad från den första delen fick hälften av dessa möss tillgång till löphjul redan från början.

Alla möss i den första delen utvecklade tumörer i huden. De möss som hade tillgång till löphjul visade tecken på cancer först efter 6-7 veckor, jämfört med den andra gruppen som inte utförde någon fysisk aktivitet och visade tecken redan efter 3,5 veckor. De fysiskt aktiva mössens tumörer var även mindre till storleken och färre.

Den andra delen av studien visade liknande resultat och det var åter igen de fysiskt aktiva mössen som utvecklade färre och mindre tumörer.

Via analys av vävnadsprover visade det sig att träningen ökade programmerad celldöd både i huden och tumörer. Tumörer från del ett och två av studierna visade sig minska i storlek med 73% respektive 75% (maligna tumörer).

Men trots detta så ska man inte tro att man kan gå ut och träna eller utsätta sig för stark sol hur som helst utan någon form av solskydd, för trots resultaten i studien så finns det fortfarande risk att man får hudcancer. Detta gäller i synnerhet ljushyade människor.


Referens:
BBC

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Etiketter: ,0 Kommentarer:

Skriv en kommentar

Länka till detta inlägg:

Skapa en länk

<< HemWeb Bloggen

Bloggtoppen.se blog search directory BlogRankers.com Hälsa bloggar Check Page Ranking

 © 2007 Motionsguiden.se