Motionsguidens logo

torsdag, november 30, 2006

Friskare anställda med beröm

Att sätta upp tydliga mål i arbetsuppgifterna och ge beröm håller de anställda friskare och får dem att trivas bättre. Beröm från chefen är alltså en s k "friskfaktor". Med små medel kan man alltså minska på långtidssjukskrivningar.

Fysisk belastning, stress och psykiska faktorer står idag för en tredjedel av av sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Förr har man riktat in sig på riskfaktorer angående minskad arbetsförmåga, men denna gången har man istället studerat faktorer i och utanför jobbet som främjar hälsa och arbetsförmåga och huruvida dessa skiljer sig från de faktorer som påverkar ohälsa och oförmåga att arbeta.

I delstudier studerades bland annat 12 000 individer - slumpvis utvalda från befolkningsregistret, samt 9000 personer inom kommuner och landsting som deltog i HAKuL-studien (Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting). Alla dessa har följts mellan 1 och 4 år. Spektrat som undersöktes var från excellent till dålig arbetsförmåga. Dåligt definierat som att vara långtidssjukskriven i 28 dagar eller mer.

Risk för sjukskrivning under längre tid ökade i samband med kraftig övervikt, att vara dåligt återhämtad, känna olust inför jobb, att känna utfrysning från chef och arbetskamrater, uppleva att nivån på arbetsuppgifter är för hög, fysiskt ansträngande jobb samt ha en ansträngd ekonomi.

Undersökningsresultat visar att arbetsförmågan främjas av tydliga mål i arbetet och att den anställde vet vad som krävs och vilka ansvarsområden denne har. Vidare är det viktigt att den anställde får uppskattning för arbetet (från sin chef), att de psykiska kraven inte är så höga, att han/hon har möjlighet till bra arbetsställningar och att man är nöjd med sin anställningens omfattning.


Referens: Karolinska Institutet

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Etiketter: , ,2 Kommentarer:

Anonymous Anonym sa...

Mycket intressant studie.

Själv är det a och o för att jag ska trivas på en arbetsplats att få positiv feedback från min chef/andra anställda. Att ofta bli peppad bidrar också att jag blir mer villig att ta åt mig konstruktiv kritik när det är befogat.

02 december, 2006 21:30

 
Blogger Lisa N sa...

Hej Maria!

Jag tror alla känner så inför jobb m.m. Visst är det en enorm skillnad när man helt plötsligt får en chef/handledare som uppmärksammar ansträngningar och jobb som man utfört.

Tack för din kommentar!

M v h

Lisa

03 december, 2006 00:12

 

Skriv en kommentar

Länka till detta inlägg:

Skapa en länk

<< HemWeb Bloggen

Bloggtoppen.se blog search directory BlogRankers.com Hälsa bloggar Check Page Ranking

 © 2007 Motionsguiden.se