Motionsguidens logo

torsdag, mars 09, 2006

BMI, livsstil och hälsa

BMI - definition
BMI (Body Mass Index) mäter relationen mellan fett och muskelmassa i våra kroppar och tar hänsyn till både vikt och längd. BMI kan sedan användas som ett enkelt mått för att se om en person är överviktig eller underviktig. Du kan ta reda på ditt BMI genom att dividera din vikt med din längd (meter) i kvadrat. Exempel om du är 180 och väger 65kg så är ditt BMI 65 / 1,8 x 1,8 = 20 BMI.

BMI och hälsa
Ett BMI över 30 ses som fetma medan 26-29 ses som övervikt. Ett BMI mellan 20 och 25 räknas som normalt och det mest hälsosamma. Generellt säger många experter att risken för sjukdomar ökar om man har ett BMI högre än 25 eller lägre än 20. Vissa vill ha den lägre gränsen till 18.5. Riktigt så enkelt är det dock inte att använda BMI till att mäta hälsa. Rökare kan ha ett "hälsosamt" BMI men löper ändå en stor risk för diverse hälsoproblem. BMI kan alltså inte användas av alla för att mäta hälsan.

Ett smalt liv kräver livsstilförändringar

Enligt professor Walter Willet från Harvard Medical School ökar risken för diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar redan vid ett BMI över 22. Anledningen till att många inte väljer att sätta de mesta hälsosamma värdena vid 18.5 till 22 är för att majoriteten av västvärldens människor skulle klassas som överviktiga. Men det viktiga att känna till här är om du har 20 i BMI så ökar risken för diverse sjukdomar om du går upp till 24 i BMI, även om det fortfarande är inom gränsvärdena. Om du däremot vill gå ner från 24 till 20 är det okej. Samtidigt är det viktigt att försöka bibehålla en stabil vikt. Det är en direkt hälsofara att gå upp och ner i vikt. Om du är överviktig har du däremot en hälsovinst att ta ut av att gå ner till ett hälsosammare BMI. Men det gäller också att ha en strategi för att stanna där. Det är där det största problemet med de flesta dietmetoder idag som jag ser det. De visar hur folk ska gå ner i vikt på snabbaste sätt. Att gå ner i vikt är inte svårt egentligen. Att bibehålla samma vikt kräver något helt annat. Det kräver att man byter livsstil. Studier från National Weight Control Registry visar att de människor som lyckas gå ner och bibehålla sin vikt har ändrat på både kost- och motionsvanor. De som inte hade ändrat på sin livsstil vare sig de gick ner med egna metoder eller med hjälp av experthjälp gick upp igen så småningom. Det finns alltså inga genvägar till ett smalt liv hur mycket folk än hittar på.


Besök gärna www.motionsguiden.seReferenser:

Answers.com
Eat Drink and Be Healthy (2002) av Walter C. Willet, M.D.
National Weight Control Registry (www.nwcr.ws)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Etiketter: , , ,4 Kommentarer:

Anonymous mp sa...

olika bmi är väl olika beroende på var man befinner sig? ex. lägre i asien

09 mars, 2006 08:56

 
Blogger Filip Lam sa...

hej mp.

jag har lagt in svaret på din fråga som ett inlägg :-)

09 mars, 2006 09:24

 
Anonymous Micke sa...

BMI är ett mycket dåligt mått på hälsa.

Det tar inte någon som helst hänsyn till att alla har olika grov benstomme.

Alla borde strunta i BMI och gå efter andra bra mätvärden som finns. Men det bästa av allt att gå efter är hur man känner sig! Att man VERKLIGEN mår bra. För är man överviktig mår man inte bra, även om man kan inbilla sig det ibland.

02 april, 2006 20:34

 
Blogger Filip Lam sa...

Det stämmer att BMI har rätt stora brister eftersom den inte tar hänsyn till olika individuella parametrar som påverkar hälsan. Att gå efter hur en person faktiskt känner sig kan vara ett bra sätt att ta reda på hur personen mår ur ett psykologiskt perspektiv. Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver må dåligt psykologiskt bara för att man är överviktig. Däremot riskerar överviktiga att få en försämrad livskvalité. Tänk dig själv att bära runt på 10, 20 eller 30 kilo "extra packning" dygnet runt. Hur skulle det påverka din vardag? Naturligtvis anpassar sig kroppen till omständigheterna men övervikt har fortfarande en effekt på livskvalitén i överlag.

BMI kan kanske inte användas för att mäta individuella hälsotillstånd men fungerar bättre när man ska mäta en hel befolknings hälsa. Om du vill använda BMI för att avgöra om du är överviktig eller inte ska du kanske inte stirra dig allför blind på siffrorna. Men ligger du en bra bit under eller över ger BMI-systemet dig en bra indikation på hur du står till. BMI nämns ofta i samband med övervikt men det finns många människor som vill gå ner i vikt trots att de ligger nära undervikt. Även här fungerar BMI som ett enkelt, snabbt och billigt sätt att få en upplysning om sin egen vikt.

02 april, 2006 21:11

 

Skriv en kommentar

Länka till detta inlägg:

Skapa en länk

<< HemWeb Bloggen

Bloggtoppen.se blog search directory BlogRankers.com Hälsa bloggar Check Page Ranking

 © 2007 Motionsguiden.se