Motionsguidens logo

onsdag, november 16, 2005

Del 2 (sista): Psykologiska faktorer som påverkar hunger

I del 1 skrev jag om hur psykologiska faktorer kan få oss att äta mer än vad vi egentligen behöver. Tvärtom finns det även psykologiska faktorer som kan få en person att motstå hunger. Hos kvinnor är det vanligare än hos män att inte äta trots hungerkänsla. Den sociala pressen att anpassa sig efter kulturella skönhetsideal tros vara den bakomliggande faktorn.

Studier på kvinnor som har varit med i omslag, skönhetstävlingar, modeller mm. visar att kvinnornas kroppar från 1950-talet fram till 1990-talet har rört sig mot ett smalare och mer orealistiskt kvinnoideal.

En amerikansk studie från 2002 visar att även om det finns fler män som är överviktiga än kvinnor, så är det betydligt fler kvinnor som mår dåligt över sin vikt och bantar.

Rozin och kollegor försökte i en studie från 1985 förklara varför kvinnor är mer missnöjda med sina kroppar än män. Studien omfattade kvinnor och män som studerade på högskola. Resultatet visade att det var vanligare att kvinnor hade en förvrängd kroppsuppfattning än män.

Vad testpersonerna fick göra var att skatta sin kroppsstorlek och olika kroppsideal på en skala från 1 till 5, där 5 är står för mulliga kroppsformar.

Så här blev resultatet:

Kvinnor:

3,6 Nuvarande kroppsform
2,8 Kvinnornas ideal
2,9 Vad kvinnorna ansåg vara mest attraktivt för män
3,2 Vad männen ansåg vara mest attraktivt

Män:

4,0 Nuvarande kroppsform
4,0 Männens ideal
4,0 Vad männen ansåg vara mest attraktivt för kvinnor
3,7 Vad kvinnorna ansåg vara mest attraktivt


Resultatet visar stora könsskillnader. Männen uppskattade sin egen kropp som 4 samtidigt som de ansåg att detta var idealet och det mest attraktiva för kvinnor. Medan kvinnor föredrog en något smalare kroppsform. Männens självbild skyddar de från missnöje och ångest för sin kroppsform.

Kvinnorna då? Kvinnorna skattade sin nuvarande kroppsform som 3,6 medan deras egen uppfattning av vad som är ideal var 2,8. Redan nu kan ni se att det inte är bra. De ansåg också att män föredrog kvinnokroppar runt 2,9 medan män egentligen föredrog 3,2! Utifrån detta kan vi alltså se att fler kvinnor har en förvrängd kroppsuppfattning än män. Detta kan vara en av anledningarna till varför anorexia nervosa är 20 gånger vanligare hos kvinnor än män.

Precis som jag skrev i ett tidigare inlägg är det fler män än kvinnor som är överviktiga. Så egentligen borde det vara fler män än kvinnor som har en vilja att gå ner i vikt, men nu vet vi att så inte är fallet. Jag tycker det är viktigt att påpeka detta, speciellt när många drar likhetstecken mellan "gå ner i vikt" och "leva hälsosamt". För vissa är det så. De behöver börja träna, äta rätt och gå ner i vikt men det är absolut inte så för alla. Alla människor behöver vara fysiskt aktiva och på så sätt skydda sin kropp från skador. Att väga rätt skyddar också ens kropp från skador. Kanske behöver du inte gå ner i vikt? Kanske behöver du egentligen förändra din egen kroppsuppfattning?

Del 1: Psykologiska faktorer påverkar din hunger


Referens:

Psychology - The Science of Mind and Behaviour by Michael W. Passer & Ronald E. Smith (2004)

Etiketter: , ,0 Kommentarer:

Skriv en kommentar

Länka till detta inlägg:

Skapa en länk

<< HemWeb Bloggen

Bloggtoppen.se blog search directory BlogRankers.com Hälsa bloggar Check Page Ranking

 © 2007 Motionsguiden.se