Motionsguidens logo

söndag, april 02, 2006

Tillfredställda behov skapar motivation

Teorin
En grundläggande motivationsteori som används ofta är Maslows behovshierarki. De fysiologiska behoven som till exempel hunger, törst eller sömn finns längst ner i hierarkin. När detta behov är någorlunda tillfredställt kommer nästa behov, trygghet. Enligt Maslow har människan ett behov att känna sig skyddad och säker. Efterföljande behov är kärlek och tillhörighet. Det fjärde behovet är en positiv självbild. Respekt för andra och självtillit ingår i detta behov. På toppen av hierarkin finns behovet av självförverkligande. Detta behov handlar om att utveckla och utnyttja sin potential optimalt. Maslow beskriver självförverkligande som ”A musician must make music, an artist must paint, a poet must write if he is to be ultimately at peace with himself. What a man can be, he must be. This need we may call self-actualization”.

Träning längst ner på att göra listan?

Många människor tycker att de borde börja träna men kanske är det inte deras största hinder. Om man utgår från Maslows teori borde dessa människor först titta närmare på hur mycket tid man lägger ner på de grundläggande behoven.

Vissa människor behöver träning

Å andra sidan kanske vissa tycker att fysisk aktivitet tillhör de fysiologiska behoven. Det kanske stämmer hos vissa individer som förknippar motion och träning med deras personlighet. För dessa männsikor kan träning smyga in i olika steg i behovshierarkin. Utan träning uteblir en känsla av mental och fysisk tillfredställelse för dessa människor och övergår i stället till något negativt.


Besök gärna www.motionsguiden.seReferenser:
Atkinson, Rita L., Atkinson, Richard ., Smith Edward E., Bem, Daryl J., Hilgard, Ernest R.,1990, “Introduction to Psychology”, 10th Edition, Harcourt Brace Jovanovich.
Cronlund, Katri, 1998, ”Psykologi”, Bonnier Utbildning AB.
Eysenck, Michael, 1998, “Psykologi, Ett integrerat perspektiv”, Studentlitteratur.
Jarvis, Matt, 1999, ”Sport Psyhcology”, Routledge.
Levander, Martin, 1999, ”Psykologi”, Natur och kultur.
Maslow, Abraham H., 1954, “Motivations and Personality”, Harper & Brothers.
Passer, Michael W., Smith, Ronald E., 2004, "Psychology, The Science of Mind and Behavior", McGraw Hill.
Weinberg, Robert & Gould, Daniel, 2003, “Foundations of Sport & Exercise Psychology”, 3rd Ed, Human Kinetics.

Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,0 Kommentarer:

Skriv en kommentar

Länka till detta inlägg:

Skapa en länk

<< HemWeb Bloggen

Bloggtoppen.se blog search directory BlogRankers.com Hälsa bloggar Check Page Ranking

 © 2007 Motionsguiden.se